Ромске породице у насељу Јовановац остале су без крова над главном услед позара. Парламент насе сколе се потрудио и прикупио велики број одеце и обуце, прикупљене ствари проследјене су угрозеним породицама(11.3.2022).

sr_RS