Р. б. састанка Цић Активност Начин реализације 

(како)

Динамика
  

 

 

1.

 

Подршка и помоћ ученицима са циљем боље организованости Конституисање скупштине Ученичког парламента Организација састанка ИКС
  

 

2.

 

 

Олакшати ученике рад и пружити подршку Избор Владе, председника, секретара и других органа На конститутивној седници већином гласова присутних ИКС
  

3

Промена изгледа дворишта Организација уређења школе Утврђивање потребних припрема Током године
  

4.

Право на доступност информација од јавног значења Информисање парламентараца о раду школе Предавање КСИ
  

 

5.

Промоција људских права Недеља људских права Семинар, јавни наступи, КСИИ
  

 

          6.

Адекватна и праводобна комуникација на релацијама ученик-ученик, ученик-наставник у циљевима пружања подршке ученицима. Обезбдити директну комуникацију наставника-ученика; 

Радионице које имају за циљ увећавања активног слушања.

Предавања, радионице. Током године
  

         7.

Промоција репродуктивног здравља Обележавање дана борбе против СИДЕ Предавање и друге промотивне активности КСИИ
  

         8.

Кретање паже на могуће последице стреса Како се решити свакодневног стреса Трибине, предавање ИИ
  

         9.

Буђење еколошких свести, рециклажа Обележавање Дана планете Земље и Дана рециклаже Предавање, акције прикупљања рециклираних сиривина  ИИИ, ИВ, В.
  

 

         10.

Размена искустава са парламентима других школа Организација излета и екскурзије Састанак председника парламента Кс, ИИИ
  

 

       11.

Промоција хуманих вредности Добровољно давање крви Добровољност В.
  

 

      12.

Обележавање краја школске године Припрема за матуру и дела задужења Састанак Ученичког парламента ИВ
  

 

        13.

Анализа постигнутог успеха парламента Сумирање резултата Састанак Ученичког парламента, анкетирање ВИ