План рада Ученичког парламента за 2021/22.

This is some dummy copy. You’re not really supposed to read this dummy copy, it is just a place holder for people who need some type to visualize what the actual copy might look like if it were real content.

Р. бp. састанкаЦиљАктивностНачин реализацијеНосиоци активностиДинамика
 1.Подршка и помоћ ученицима са циљем боље организованостиКонституисање скупштине Ученичког парламентаОрганизација састанкаУченици
координатори
  IX
    2.Олакшати ученицима рад и пружити подршкуИзбор Владе, председника, секретара и других органаНа конститутивној седници већином гласова присутнихУченици 
координатори
 IX
 3.Промена изгледа двориштаОрганизација уређења школеУтврђивање потребне опремеУченициТоком     
   године
  4.Право на доступност информација од јавног значајаИнформисање парламентараца о раду школеПредавањеВлада парламента
институције
 XI
    5.Промоција људских праваНедеља људских праваСеминар, јавни наступи, институције  XII
6. Буђење хуманостиХуманитарне акцијеСасатанак парламентаУченици школеТоком године
  7.Спортски дух
Фер плеј
Организовање спортских манифестацијаТурнириВлада парламентТоком године
  8.Адекватна и правовремена комуникација на релацијама ученик-ученик, ученик-наставник  у циљу пружања подршке ученицима.Обезбдити директну комуникацју наставник-ученик;
Радионице које имају за циљ  увежбавање активног слушања.
Предавања, радионице.Ученици
нaставници
Током године
 9.Промоција репродуктивног здрављаОбележавање дана борбе против СИДЕПредавања и друге промотивне активностиЈАЗАС XII
  10.Скретање пажње на могуће последице стресаКако се решити свакодневног стресaТрибине, предавањаППС
служба
  II
11.Буђење еколошке свести, рециклажаОбележавање Дана планете Земље и Дана рециклажеПредавања, акције прикупљања рециклирајућих сиривинаУченици
Хемијски одсек
  III, IV, V
   12.Размена искустава са парламентима других школаОрганизација излета и екскурзијаСастанак председника парламенатаВлада парламента  X, III
 13.Промоција хуманих вредностиДобровољно давање крвиДобровољностПунолетни ученици  V
 14.Обележавање краја школске годинеПрипрема за матуру и подела задужењаСастанак Ученичког парламентаВлада парлмента   IV
 15.Анализа постигнутог успеха парламентаСумирање резултатаСастанак Ученичког парламента, анкетирањеЧланови парламента VI