Profesori

 

Председник Тима за рад са Ученичким парламентом

Владимир Чабрић. Професор Српског језика и књижевности

 

Координатор у Тиму за рад са Ученичким парламентом за Б смену:

Ана Милинић Петровић, Професорка стручних предмета

 

Координатор у Тиму за рад са Ученичким парламентом за А смену:

Велимир Дуканац, Професор стручних предмета