Чланови парламента

Влада Ученичког парламента чине:

Професори укључени у рад парламент:

Алекса Самаиловић – Председник Ученичког парламента

Председник Тима за рад са Ученичким парламентом

Владимир Чабрић, Професор Српског језика и књижевности

Стефан Стојановић – Потпредседник

Координатор у Тиму за рад са Ученичким парламентом за Б смену:

Ана Милинић Петровић, Професорка стручних предмета

Емилија Тодоровић – Секретар

Координатор у Тиму за рад са Ученичким парламентом за А смену:

Велимир Дуканац, Професор стручних предмета

Павле Дунић – Министар спорт

Теа Јанковић – Министар културе 

Софија Јовановић – Министар спољних послова

Јелена Маргитић – Министар унутрашњих послова

Кристина Ристић – Министар информационих технологија

sr_RS