Чланови парламента

Влада Ученичког парламента чине:

Професори укључени у рад парламент:

Милош Миладиновић – Председник Ученичког парламента

 

Председник Тима за рад са Ученичким парламентом

Владимир Чабрић. Професор Српског језика и књижевности

Теодора Никић – Секретар

Координатор у Тиму за рад са Ученичким парламентом за Б смену:

Ана Милинић Петровић, Професорка стручних предмета

Јелена Живковић – Заменик председника у Б смени

Координатор у Тиму за рад са Ученичким парламентом за А смену:

Велимир Дуканац, Професор стручних предмета

Софија Јовановић – Министар спорта

Магдалена Стојановић – Министар информисања

Теа Јанковић – Министар спољних послова

Петар Бошковић – Министар унутрашњих послова