Почетна

Ученички парламент Прве техничке школе представља виталну платформу која оснажује глас ученика, потиче активно учешће у школским питањима и промовише заједничко доношење одлука ради унапређења школског окружења и искуства свих ученика.

Мисија

Школски парламент наше школе посвећен је промовисању демократских вредности, активног учешћа ученика у школским процесима и унапређењу комуникације између ученика, наставника и управе школе. Наша мисија је да створимо инклузивно и подржавајуће окружење које омогућава сваком ученику да се осећа чујно и да доприноси развоју школе и заједнице.

 

 

Због чега је значајно постојање Ученичког парламента?

Због тога што гарантује основне слободе ученика, кроз остваривање права на слободу говора, изражавања, слободу удруживања, слободу изражавања сопственог мишљења,…

Ученички парламент омогућава лични развој ученика.

Пружа могућност колективног одлучивања кроз ученичке парламенте и доприноси побољшању атмосфере и живота у школи.

Ученички парламент доприноси развоју колективног односа и изградњу партнерства са наставницима, стручним сарадницима, директорима и органима школе.

Ученички парламент је место које омогућава сарадњу, уважавање различитих
аргументација и ставова.

Ученички парламент подразумева усвајање демократског знања и вредности, кроз прихватање различитости.

Ученички парламент омогућава развој демократске културе.

Ученички парламент омогућава бољу комуникацију и подстиче доношење
заједничких одлука прихватљивих за све стране.


Зашто је битно да ученици буду укључени у процес одлучивања кроз ученичке парламенте?

Зато што ученици најбоље разумеју своје потребе.

Зато што најбоље препознају своје проблеме и проблеме својих вршњака те у том смислу могу да омогуће школи да им што боље изађе у сусрет.

Зато што ученички парламент пружа могућност учешћа свих ученика без обзира на расну, верску, националну, имовинску или полну припадност.

Зато што се кроз ученички парламент лакше чује глас свих група и подгрупа у школи било да су у питању избеглице, интерно расељена лица, мањинске групе или лица са сметњама у развоју.

Зато што млади треба да учествују у процесу одлучивања, јер на тај начин јачају своје самопоуздање и постају одговорне личности.

Зато што ће се школске одлуке боље и спремније реализовати.

Зато што се развија демократско друштво и праведније уређује школски живот.

Зато што се тако побољшава однос и сарадња између ученика и наставника, васпитача или стручних сарадника.

 

 

sr_RS