Ученички парламент

Представљање парламента(омањи пасус о самом парламенту)

Новости

Теxт о новостима везане за парламент

Контакт

Text

Шта је Ученички парламент?

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Због чега је значајно постојање Ученичког парламента? 

Зашто је битно да ученици буду укључени у процес одлучивања кроз Ученичке парламенте?

Добробити од оснивања Ученичких парламената

Шта је натачно, а прича се…

Неке ствари које ми радимо:


Организација хуманитарних догађаја

Организујемо хуманитарне догађаје у циљу прикупљања новца за помоћ особама којима је помоћ неопходна.


Организација турнира

Организујемо турнире у малом фудбалу, кошарци и стоном тенису у сарадњи са другим школама. Део новца иде у хуманитарне сврхе, а остатак победницима турнира.


Решавање ученичних питања

Уколико имате неки проблем у школи, обратите се нама и покушаћемо да решимо проблем.